بیشتر
418 بازدید سرور hp راد 31 اکتبر 2015 بدون دیدگاه

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

منابع سرویس

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp 

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

رم (RAM) = میزان حافظه رم برای هر سرویس انتخابی میزانی ثابت می باشد. این مقدار در طول مدت استفاده نیز توسط خود کاربر قابل تغییر خواهد بود.
هارد (HDD) = عبارت است از کل فضای ارائه شده که مستقلا به هر سرور اختصاص می یابد. میزان هارد پس از سفارش سرویس قابل تغییر نمی باشد.
پردازشگر (CPU) = بصورت پیش فرض هر سرویس از یک هسته پردازشگر اصلی استفاده می کند و در صورت نیاز کاربر می تواند تا 4 هسته را به سرویس خود بیافزاید.
پهنای باند (BW) = شامل مجموع میزان اطلاعات ورودی و خروجی به سرویس می باشد.
درگیری با هارد (IO) = شامل میزان نوشتن و خواندن اطلاعات بر روی هارد دیسک سرور می باشد که با واحد (GB) گیگابایت نشان داده می شود. از آنجایی که میزان درگیری با هارد، نقش مهمی در سرعت سرویس ایفا می کند لذا مقدار IO مصرف شده به دقت مانیتور می شود.


فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
هزینه سرویس

در ابر سرور صدور فاکتور به عهده کاربر می باشد، لذا سرویس گیرنده موظف است برای استفاده از خدمات ابر سرور موازنه حساب اعتبار خود نزد پارس پک را بصورت مثبت حفظ نماید. بدیهی است با اتمام اعتبار کاربر، سرویس ها بصورت خودکار از دایره سرویس دهی خارج می شوند. با توجه به این مهم که امکان بازگشت وجه در این سیستم وجود نخواهد داشت، لازم است هر کاربر دقت نظر کامل در سفارش سرویس بعمل آورد.
هزینه هر سرویس شامل دو قسمت ثابت و متغییر می باشد:

فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

– هزینه ثابت شامل میزان رم، هارد و تعداد CPU انتخابی است که کاربر در ابتدا و به هنگام ساختن سرویس انتخاب می نماید. این هزینه بصورت روزانه محاسبه و در پایان هر روز از اعتبار کاربر کسر می گردد. هزینه ثابت بنا به تمایل کاربر به ارتقای سرویس، قابل تغییر می باشد.
– با توجه به اینکه میزان استفاده از پهنای باند (BW) بنا به نیاز کاربر متغییر می باشد، هزینه مربوط به آن بصورت متغییر در نظر گرفته شده است. متناسب با ram انتخابی هر سرویس دارای محدوده رایگانی برای استفاده از BW می باشد. با افزایش استفاده، هزینه مربوطه محاسبه و بصورت روزانه از حساب اعتبار کاربر کاسته می شود. نرخ تعرفه استفاده از  BW اضافی با افزایش میزان Ram انتخاب شده، کاهش می یابد.

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

– کاربر می تواند، برای هر سرویس با تعیین سقف بودجه روزانه استفاده از BW اضافی را کنترل نماید.

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpحذف سرویس

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
– حذف سرویس به عهده کاربر می باشد و تا زمانی که سرویس از پنل کاربری حذف نشده است، (فارغ از روشن یا خاموش بودن آن) هزینه سرویس از اعتبار وی کسر می شود.
– با اتمام اعتبار حساب کاربری، سرویس مورد استفاده بصورت خودکار خاموش و دسترسی به آن مسدود می گردد. سرویس گیرنده در صورت تمایل به تمدید سرویس، مهلت دارد تا نهایتا ظرف 5 روز نسبت به شارژ مجدد حساب خود و فعال سازی سرویس مسدود شده اقدام نماید، عدم شارژ مجدد حساب کاربری پس از 5 روز، به معنای عدم تمایل به تمدید سرویس مورد استفاده بوده و در نهایت منجر به حذف آن در پایان روز پنجم خواهد شد.

فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

فروش سرور,سرور پرولیانت hp,سرور با قابلیت پیکربندی,اچ پی,ایران اچ پی,قیمت سرور اچ پی,سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

 

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

 بودجه روزانه

بودجه روزانه به کاربر این امکان را می دهد تا میزان هزینه متغییر هر سرویس را کنترل نماید و  برای هر سرور میزانی از بودجه روزانه را تعریف نماید. در آن صورت سرویس تنها اجازه می یابد تا به میزان بودجه روزانه تعیین شده از منابع بیشتر استفاده نماید. بدیهی است در صورت عبور از محدوده تعریف شده، سرویس خاموش میگردد و سرویس با شروع روز بعد، مجدد راه اندازی می شود.
* میزان بودجه روزانه بصورت پیش فرض نا محدود در نظر گرفته شده است.

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp


سرور DL 380 G9 HP

Vسرور DL 380 G9 HP

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp


ساختن سرویس جدید و ارتقای سخت افزار

– هر سرویس متناسب با منابع ارائه شده دارای هزینه ای روزانه می باشد و هزینه مربوطه بصورت روزانه کسر می گردد.سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
– در زمان راه اندازی هر سرویس جدید، هزینه ثابت آن به اندازه 10 روز از حساب کاربری کسر می گردد و پس از طی این مدت، هزینه ثابت بصورت روزانه محاسبه می گردد، لازم به ذکر است که هزینه متغییر در تمام مدت استفاده، بصورت روزانه ثبت می شود.
– در زمان ارتقای سرویس نیز همانند زمان راه اندازی، هزینه ثابت مربوط به 10 روز بصورت پیش پرداخت کسر می گردد.سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
– کاهش سخت افزار با گذشت زمان 10 روز از تاریخ راه اندازی سرور یا ارتقای سخت افزار امکان پذیر خواهد بود.
– ادامه سرویس دهی نیاز به انجام تنظیمات اضافه نخواهد داشت و تنها منوط به داشتن اعتبار در حساب کاربری خواهد بود.

سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpلزوم دقت در انتخاب سرویس

– انتخاب صحیح و متناسب نیازمند شناخت دقیق از سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpمیزان نیاز خود به منابع سرور دارد. لذا بسیار اهمیت دارد که مدیر سرویس با بررسی توان مورد نیاز سعی در هر چه متناسب بودن انتخاب خود داشته باشد.
– در صورتی که میزان مصرف IO شما بسیار بالاتر از پلن منابع انتخاب شده باشد، لازم است تا ضمن ارتقای پلن، نیاز خود به منابع بیشتر را تایید نمائید.
– با افزایش میزان Ram سرور مورد استفاده، میزان مجاز و رایگان استفاده از پهنای باند و میزان درگیری با هارد ( IO ) افزایش می یابد و در عین حال نرخ تعرفه روزانه محاسبه پهنای باند و IO مصرفی کاهش می یابد.
– محدوده تغییرات در  منابع سرور، در پنل کاربری آمده است و خارج از آن امکان اعمال تغییرات وجسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpود ندارد، برای مثال چنانچه شما یک سرور با رم 512 انتخاب نموده اید، هزینه مربوط به 7 روز در همان لحظه از حساب شما کسر می گردد و امکان تغییر در انتخاب اولیه ممکن نمی باشد.


سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp


لزوم توجه به بهینه سازی سرور 

در خیلی از مواقع بدلیل ویروسی شدن یک سرور و یا نصب یک برنامه غیر ضروری و یا عدم بهینه سازی استفاده سایت ها از دیتابیس میزان مصرف بشکل غیر طبیعی بالا می باشد، عموما این قبیل مسائل منجر به افزایش بسیار غیر طبیعی میزان درگیری با هارد می شود و بدنبال افزسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpایش مصرف IO مطابق با پلن سرور، افزایش در هزینه های آن را شاهد خواهیم بود. بنابراین مدیر سرور می بایست توجه کافی نسبت به بهینه سازی استفاده از منابع داشته باشد.

سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpنصب مجدد سیستم عامل

Rebuild یک سرور به معنای نصب مجدد سیستم عامل خواهد بود. طی این پروسه کلیه اطلاعات و تغییرات اضافه شده در سرور حذف و تماما به روز اول راه اندازسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpی سرور باز می گردد. کاربر هنگام استفاده از کلید Rebuild می بایست با دقت عمل هر چه بیشتر عمل کند چرا که بعد از عمل rebuild بازگردانی اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و هر کاربر خود مسئول این عمل خواهد بود. دقت نمائید که هر سرور در روز تنها اجازه یک بار استفاده از امکان rebuild را دارا خواهد بود.


سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP


خدمات پشتیبانیسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

با توجه به اهمیت کیفیت خدمات پشتیبانی و همچنین حجم بالای موارد فنی، کلیه خدمات پشتیبانی پارس پک از طریق سیستم تیکتینگ قابل ارائه می باشد و لذا توجه به موارد ذیل می تواند موجب تسریع در امر پاسخگویی و جلوگیری از اتلاف وقت نماید:
– برای استفاده صحیح از سیستم پاسخگویی آنلاین ( تیکتینگ )، بهترین راه ورود به بخش کاربری خود در سایت پارس پک می باشد.سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
– یک موضوع تنها می بایست در یک تیکت بررسی شود و نباید برای یک موضوع و در پاسخ آن اقدام به باز نمودن تیکت های جدید نمائید. لذا چنانچه از ایمیل شخصی خود اقدام به باز نمودن تیکت می نمائید، از گزینه reply در همان ایمیل استفاده نمائید و چنانچه وارد سایت می شوید، تیکت قبلی را باز نموده و در ادامه آن پاسخ دهید.
– از طرح دو یا چند موضوع در یک تیکت خودداری فرمائید.
– تنها برای موضوعات جدید تیکت جدید باز نمائید و از طرح یکسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp موضوع در چند تیکت و یا ارسال تکراری یک تیکت خودداری فرمائید.

سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP

– جهت تسریع در انتقال مطلب، متناسب با موضوع تیکت، از عنوان مناسب استفاده نمائید.
– قبل از باز نمودن تیکت، از هماهنگی بخش مربوطه با موضوع تیکت خود، اطمینان حاصل فرمائید.
– بسیار مهم است که در هنگام استفاده از سیستم تیکتینگ از حروف فارسی استفاده نمائید. چنانچه اسکریپت ایمیل دهی سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpشما با مشکلی در این رابطه روبرو می باشد، لطفا پس از ورود به صفحه کاربری خود در سایت پارس پک این مهم را انجام دهید.


سرور DL 380 G9 HP

سرور DL 380 G9 HP

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp


مدیریت نرم افزاری سرور

کلیه سرورهای ارائه شده توسط پارس پک بصورت مدیریت نشده محسوب می شوند مگر در مواردی که کاربر از سرویس های مدیریت شده این شرکت استفاده می نماید.
مدیریت نرم افزاری سرویس شامل بررسی و سرکشی مسائل کلی سرور اعم از وب سرور، DNS سرور، میل سرور و سایر نرم افزارهای کلی سرور می باشد. لازم به ذکر است که مسائل احتمالی مربوط به CMS و سایر اسکریپت های مورد استفاده کاملا خارج از محدوده پشتیبانی محسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpسوب می شود.


سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp
آموزش

در حال حاضر خدمات پارس پک در راستای ارتقای سطح علمی کاربران سرور های اینترنتی، محدود به ارائه مجموعه مقالات سودمند در حوزه مدیریت سرور و همچنین پرداختن به اهم اخبار دنیای فناوری اطلاعات می باشد. برای دنبال کردن این مطالب می توانید با مراجعه به آدرس زیر از این خدمات بهره مند شوید:

http://ParsPack.com/news

DL 380 G9 نمايندگي,درايورhp ,قيمت سرور DL 380 G9 ,سرور hp قيمت, فروش سرور , فروش سرور hp , سرور هاي hp , خريد سرور hp ,خريد سرور , سرور اچ پي , اچپي, dl380g9,server,hp,سرور, سرور hp,hp سرور,G9,سرورML310, DL380G9,DL380G8,DL380G7,سرورHP,رمHP ,هاردHP,اورجينال,قيمت,DL 380 G9, فروش ,استعلام, hpقيمت,,ibm, سرور ibm,ibm استوريج ,DL 380 G9

 اچپي, dl380g9,server,hp,سرور,
سرور hp,hp سرور,G9,سرورML310,
DL380G9,DL380G8,DL380G7,سرورHP,رم ,DL 380 G9

سرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hpسرورهاي hp مشخصات سرور hp رم سرور hp

منبع
مطلب چه طور بود؟
برچسب ها
این نوشته توسط راد ارسال شده است.تعداد نوشته ها : 149
ممنونم از سایت من دیدن میکنید . در کنار کار دیتاسنتری و زیر ساخت های سخت افزاری علاقه ی بسیاری به وبلاگ نویسی دارم. / با شما برای کمک به شما همراهتون خواهم بود.هر وقت خواستید با من تماس بگیرید... 09190391486/9190391476
دیدگاه خود را بنویسید
بدون دیدگاه